Chính sách nội dung

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. GIỚI THIỆU

Chúng tôi, PICKLEBALL VIỆT NAM, tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo Mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người sử dụng website.

  1. SỬ DỤNG COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp một trải nghiệm người dùng tốt nhất. Cookie là những tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập website. Cookie hoàn toàn vô hại với máy tính và không chứa thông tin cá nhân.

  1. BẢO MẬT VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

Mặc dù chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn đặt mức độ cao nhất để bảo mật và bảo vệ thông tin.

  1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

  1. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: pickleballvietnam.net@gmail.com.

Trân trọng,
PICKLEBALL VIỆT NAM