Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với PICKLEBALL VIỆT NAM. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn sản phẩm chơi pickleball và hướng dẫn chơi theo luật quốc tế. Địa chỉ chính thức của chúng tôi là tại Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.

  1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn chấp nhận và tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện này. Nếu bạn không đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn không nên sử dụng dịch vụ hoặc truy cập website của chúng tôi.

  1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, và website không sử dụng bất kỳ trình thu thập thông tin cá nhân nào. Chúng tôi sử dụng cookies, và nó hoàn toàn vô hại với người dùng.

  1. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Bạn đồng ý sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi một cách hợp pháp và không vi phạm bất kỳ quy định pháp lý nào.

  1. THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện này mà không cần thông báo trước.

  1. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều Khoản và Điều Kiện này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: pickleballvietnam.net@gmail.com.

Trân trọng,
PICKLEBALL VIỆT NAM